AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 HISTORIA
 

WSPOMNIENIA BYŁYCH PREZESÓW

I prezes - Ryszard Pastwa

Na początku lat osiemdziesiątych ...

W Poniatowej od 2 października 1986 r. działa Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej.

TPP ma charakter towarzystwa regionalnego a terenem działalności jest miasto i gmina Poniatowa. Założyło go 18 członków założycieli. Pierwsze walne zebranie odbyło się 2 października 1986 r., przyjęto na nim Statut Towarzystwa i dokonano wyboru pierwszych władz.

 Pierwsze władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco:
 Prezes -
Ryszard Pastwa
 V-ce Prezes -
Zbigniew Małecki
 Sekretarz -
Aleksander Dębski
 Skarbnik -
Elżbieta Zaborowska
 Członkowie zarządu -
Halina Tyszkiewicz, Kazimierz Jankowski, Henryk Pawelec.

Towarzystwo ma na celu integrację środowiska lokalnego, wdrażanie zamiłowań do badań przeszłości Poniatowej, dbałość o estetykę miasta i regionu, ochronę przyrody i środowiska człowieka, promocję miasta i gminy. Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów historycznych oraz informacji o życiu mieszkańców. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej i zapoznaniu z nią społeczeństwa. W dotychczasowej działalności TPP były wzloty i upadki jednakże uzyskano szereg osiągnięć i sukcesów.

 Najważniejsze sukcesy to:

 

 W okresie istnienia pracami Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej kierowało 5 prezesów:

 1986 - 1995 - Ryszard Pastwa
 1995 - 1998 - Andrzej Kołacz
 1998 - 2007 - Wiesław Ptak
 2007 - 2010 - Maria Wanda Kryk
 2010 - nadal - Rafał Pastwa

Od 2002 r. nadano wiele indywidualnych i zbiorowych lokalnych honorowych odznaczeń Zasłużony dla Poniatowej.

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej