AKTUALNOŚCISTATUTHISTORIAZARZĄDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŚĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 

 NASZ OLIMPIJCZYK ZBIGNIEW JASIUKIEWICZ PODZIĘKOWANIE 15.01.2016

NASZE DZIAŁANIA WSPIERAJˇ

 

 

W imieniu Zarz±du Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej chciałbym podziękować wszystkim osobom, które aktywnie brały udział w przygotowaniu szeregu imprez zorganizowanych ku czci naszego najwybitniejszego sportowca Zbigniewa Jasiukiewicza. Pani Teresie Kramek i Elżbiecie Olszowej za wszelk± pomoc oraz przygotowanie i nadzorowanie terminarza imprez. Panu wiceprezesowi TPP Tomaszowi Walczakowi za kontakty z Resovi± Rzeszów, byłym klubem sportowym naszego bohatera.

Szczególnie dziękuję panu Waldemarowi Kramkowi za inspirację i pomoc w organizacji wieczornicy i uroczystego apelu. Artykuł pana Waldemara na stronie www TPP przybliżył wszystkim zainteresowanym postać Zbigniewa Jasiukiewicza i był inspiracj± dla uczestników szkolnego konkursu po¶wieconego naszemu olimpijczykowi. Rozległe kontakty pana Waldemara pomogły również w integracji wszystkich ¶rodowisk wokół realizowanych przez nas przedsięwzięć.

Serdecznie dziękuję nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pani Teresie Malinowskiej-Szczuka, pani Grażynie Piłat, pani Agnieszce Zakrzewskiej, pani Marioli Lisowskiej, panu Leszkowi Kramkowi i dyrektorowi panu Mirosławowi Plandowskiemu za pomoc w organizacji uroczystego szkolnego apelu po¶wieconego Zbigniewowi Jasiukiewiczowi.

Dziękuję pani Ewie Madejek, panu Włodzimierzowi Bednarzowi, panu Mirosławowi Mroczkowskiemu, panu burmistrzowi Zygmuntowi Wyro¶lakowi, panu dyrektorowi OSiR Henrykowi Bilskiemu i pani dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Bożenie Mroczkowskiej za pomoc w organizacji Turnieju siatkówki ku czci Zbigniewa Jasiukiewicza.

Dziękuję bardzo naszym sponsorom, firmom: Pawtrans, Bakowi Spółdzielczemu w Poniatowej, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Poniatowej i Wentworth Tech Sp. z o.o. za pomoc finansow± przy realizacji naszego projektu. Dzięki Wam na stałe upamiętnili¶my naszego najwybitniejszego sportowca Zbigniewa Jasiukiewicza funduj±c pami±tkow± tablicę.

Prezes TPP Rafał Pastwa

 

Artykuły w Przegl±dzie Regionalnym nr 4/2015

APEL OKOLICZNO¦CIOWY NASZ OLIMPIJCZYK ZBIGNIEW JASIUKIEWICZ (pdf)

TURNIEJ KU CZCI ZBIGNIEWA JASIUKIEWICZA (pdf)

 

 [17.12.2015]   Uroczysty szkolny apel Nasz olimpijczyk Zbigniewowi Jasiukiewiczowi 

 [02.12.2015]   Wieczornica po¶wiecona Zbigniewowi Jasiukiewiczowi 

 [15.10.2015]   ZBIGNIEW JASIUKIEWICZ - NAJWYBITNIEJSZY SPORTOWIEC PONIATOWEJ

 [13.10.2015]   ZBIGNIEW JASIUKIEWICZ - KALENDARIUM IMPREZ

 

w górę

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej