AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 << KONFERENCJA MUZYKA FRYDERYKA CHOPINA INSPIRACJĄ POKOLEŃ  [17.05.2010]
 
 

PROGRAM KONFERENCJI 22-23 MAJA 2010 PONIATOWA

PATRONAT HONOROWY

Zenon Rodzik Starosta Opolski, Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej

  

22 MAJA 2010 - SOBOTA

11.00 - otwarcie konferencji (sala konferencyjna w hotelu Słowik")

  • prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Patrycki - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych

Wystąpienia:

  • Zenon Rodzik - Starosta Opolski

  • Lilla Stefanek - Burmistrz Poniatowej

  • Antoni Grudziński - Dyrektor Generalny Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

  • dr. Artur Sępoch - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

  • Rafał Pastwa - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej

11.40 - red. Stanisław Dybowski - Tańce polskie w twórczości Chopina"

12.20 - przerwa na kawę

12.35 - dr Maciej Białas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - „Chopin w krainie mitu"

13.15 - mgr Józef Obroślak, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie - „Międzynarodowe konkursy pianistyczne im. F. Chopina"

13.55 - dyskusja

14.10 - występ zespołu Nadzieja z Poniatowej

16.00 - dr Jolanta Skorek - Münch, Katolicki Uniwerystet Lubelski Jana Pawła II - „Liryka wokalna Fryderyka Chopina"

16.40 - dr hab. Barbara Gogol – Drożniakiewicz prof. KUL - „Romantyczny idiom Koncertów fortepianowych e-moll op.11 i f-moll op. 23 Fryderyka Chopina"

17.30 - występ zespołu SZCZYGIEŁKI oraz Orkiestry Smyczkowej KOS (Aula Gimnazjum w Poniatowej)

18.30 - zwiedzanie wystawy „Spotkanie z Fryderykiem Chopinem" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej

19.30 - zespół muzyczny "Hit"

23 MAJA 2010 - NIEDZIELA

9.00 - Msza Św. w Kościele Ducha Świętego w Poniatowej, celebrowana przez ks. proboszcza kanonika Józefa Brzozowskiego

10.30 - przejazd do Kraczewic

11.00 - recital Katarzyny Kraszewskiej z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina (Pałac w Kraczewicach)

11.45 - przerwa na kawę

12.00 - mgr Krzysztof Brzeziński, wiceburmistrz Poniatowej - „Poniatowa - miasto muzyki"

13.00 - Witold Danielewicz - Prezes Stowarzyszenia Musica Antiqua w Poniatowej, dyrygent zespołu Musica Antiqua oraz Orkiestry KOS - „Praca w dziecięco-młodzieżowych zespołach muzycznych w okresie 35-lecia"


Fryderyk Chopin – kompozytor na wskroś polski, narodowy, patriotyczny – „serce Polsce zwrócił, a muzykę oddał światu”.

W dniach 22-23 maja 2010 odbyła się w Poniatowej Konferencja „Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją pokoleń”. Patronat honorowy objęli Zenon Rodzik Starosta Opolski oraz Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej. Organizatorami konferencji byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej.

Konferencja miała na celu pokazać wszystkim, że Chopina rzeczywiście czcimy, jesteśmy z niego dumni, znamy jego twórczość, chcemy się nim dzielić, ale przede wszystkim potrafimy go upowszechniać.

Bogata tematyka naszej konferencji pozwoliła poznać nowe fakty z życia Chopina jako człowieka i twórcy. Dowiedzieliśmy się jak wielki wpływ Chopin wywarł na inne dziedziny kultury: malarstwo, poezję, taniec.

W konferencji uczestniczyli między innymi: Prof. dr inż. Sławomir Partycki Przewodniczący Wojewódzkiej Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, znany i lubiany redaktor Stanisław Dybowski z Warszawy, dr hab. Barbara Gogol – Drożniakiewicz prof. KUL, dr Jolanta Skorek – Münch KUL, dr Stefan Münch – Zakład Kultury Literackiej i Obyczaju UMCS, dr Maciej Białas UMCS, Jerzy Ossowski – Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Józef Obroślak - wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Teresa Kot - wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Sejmiku Województwa Lubelskiego, Leszek Kraczkowski – zastępca dyrektora wydziału Spaw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Bogdan Kuta - Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego, Krzysztof Brzeziński - wiceburmistrz Poniatowej, Marta Migal – dyrektor Szkoły Muzycznej im F. Chopina w Lubartowie, Małgorzata Piskor - dyrektor Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, Witold Danielewicz – prezes Stowarzyszenia Musica Antiqua w Poniatowej, pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej Ryszard Pastwa, wielu członków Towarzystw Regionalnych z całej Lubelszczyzny oraz obecny Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej.

Pierwszego dnia naszą konferencję uświetniły występy zespołów Nadzieja oraz chóru Szczygiełki wraz z Orkiestrą smyczkową KOS pod kierownictwem pani Danuty Danielewicz.

 

 

Podczas drugiego dnia 23 maja 2010 po Mszy Św. w Kościele Ducha Świętego w Poniatowej, celebrowanej przez ks. proboszcza kanonika Józefa Brzozowskiego wszyscy uczestnicy konferencji udali się do pałacu w Kraczewicach, gdzie odbył się recital pani Katarzyny Kraszewskiej z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. Pianistka wykonała między innymi następujące utwory: Preludium Des-dur op. 28 nr 15, Mazurki op. 24: g-mol nr 1, C-dur nr 2, As-dur nr 3, b-mol nr 4, Walc a-mol op. 34 nr 2, Polonez As-dur op. 53.

Konferencji „Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją pokoleń” towarzyszyły wystawa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie „Spotkanie z Fryderykiem Chopinem” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej oraz wystawa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej promująca naszą piękną Poniatową.

Konferencja zainspirowała wszystkich uczestników do bogatszych przeżyć wewnętrznych i utwierdziła w przekonaniu, że to wszystko co usłyszeliśmy będzie procentować w wychowaniu młodych pokoleń, życiu koncertowym naszych małych ojczyzn, świadomości społecznej, a w szczególności w edukacji muzycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej zamierza wkrótce wydać specjalny numer Przeglądu Regionalnego poświecony w dużej części Konferencji „Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją pokoleń”.

Galeria zdjęć z Konferencji
 

Rafał Pastwa

w górę

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej