AKTUALNOŚCISTATUTHISTORIAZARZĄDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŚĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 << Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze 25 marca 2010 [25.03.2010]
 
 

25 marca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej. Dotychczasowy Zarząd wybrany 29 marca 2007 roku działał w następującym składzie: prezes - Maria Wanda Kryk, wiceprezes - Wiesław Ptak, sekretarz - Paweł Stachyra, skarbnik - Teresa Kramek, członkowie Zarządu: Piotr Kowalski, Renata Kilian, Małgorzata Woźniak

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Jadwiga Kisielewska, członkowie: Janusz Pomorski, Kazimiera Woźniak. Sąd Koleżeński: przewodniczący Jan Wójcik, członkowie: Ryszard Pastwa, Zuzanna Jędrys.

Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z działalności oraz wybory władz Towarzystwa. Prezes TPP odczytała sprawozdanie, w którym poinformowała zebranych o dotychczasowych dokonaniach.

Członkowie Zarządu TPP brali czynny udział w życiu miasta oraz w ważniejszych imprezach organizowanych w Poniatowej. 13 stycznia 2010 r. odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej, na którym doktor Zygmunt Kozak wygłosił interesujący referat Poezja Juliusza Słowackiego w świetle korespondencji poety". W czerwcu 2009 r. roku odbyła się ósma edycja Konkursu Wiedzy o Gminie Poniatowa, którego celem jest przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Poniatowa, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz integracja społeczności szkolnej gminy Poniatowa. TPP zorganizowało trzy Wieczory wspomnień". Niestety z uwagi na niską frekwencję zaniechano dalszej ich organizacji.

W okresie sprawozdawczym Zarząd TPP ciągle borykał się z problemami finansowymi. Nie był w stanie regularnie wydawać czasopisma Przegląd Regionalny. Jednak nie poddawał się. Wspólnie przezwyciężano wszystkie trudności, aby Przegląd Regionalny się ukazywał, a także dbano o jak najlepszy jego poziom. Została zmieniona okładka i poprawiona jakość pisma.

W dniach 22-23 maja 2010 r. TPP będzie współorganizować wojewódzka konferencję Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Przygotowania do spotkania regionalistów w Poniatowej są w zaawansowanym stanie.

TPP podjęło starania o zorganizowanie w Poniatowej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedsięwzięcie to zyskało dużą przychylność władz miasta.

Uzyskaliśmy swoją reprezentację we władzach wojewódzkich. Na XI Zjeździe Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w dniach 18-20 września 2009 r. w Puławach Prezes TPP Maria Wanda Kryk wybrana została do Zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.

Po przestawionym sprawozdaniu odbyła się dyskusja. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej wyrazili swoją aprobatę dla ustępującego Zarządu udzielając absolutorium Zarządowi. Padło wiele wniosków i propozycji do planu pracy Towarzystwa na przyszłość, między innymi: utworzenie strony internetowej, podjęcie działalności wydawniczej, zwrócenie się z prośbą do władz miasta o przydzielenie TPP siedziby.

Następnie odbyły się wybory. Jednogłośnie wybrano władze TPP w następującym składzie:

 Zarząd TPP:

 • Rafał Pastwa - prezes

 • Maria Wanda Kryk - wiceprezes

 • Janusz Pomorski - sekretarz

 • Teresa Kramek - skarbnik

 • Piotr Kowalski - członek Zarządu

 • Marta Bigos - członek Zarządu

 • Małgorzata Woźniak - członek Zarządu

 Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Jadwiga Kisielewska - przewodnicząca

 • Kazimiera Woźniak - członek

 • Józef Sarna - członek

 Sąd Koleżeński w składzie:

 • Jan Wójcik - przewodniczący

 • Paweł Stachyra - członek

 • Edwin Kaczmarski - członek

Gratulując nowemu Prezesowi ustępująca Prezes wyraziła radość i nadzieję, że zaangażowanie Rafała Pastwy doda skrzydeł Towarzystwu Przyjaciół Poniatowej, czego jemu i sobie życzymy.

Maria Wanda Kryk

 w górę

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej