AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 

 << HISTORIA
 


16 czerwca podczas imprezy "Kultywowanie tradycji i obrzędów w Gminie Poniatowa" w Domu Muzyki w Kraczewicach spotkały się rożne pokolenia mieszkańców naszego miasta, jego sympatycy oraz  przyjaciele, których historia wiąże się nierozerwalnie z Poniatową.

 

Naszą uroczystość zaszczycili pani Alina Pitura – Dyrektor  Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pan Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki, pan Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury dr Artur Sępoch, członkowie Zarządów wielu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, radni powiatu opolskiego, wójtowie, burmistrzowie z zaprzyjaźnionych gmin, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, byli włodarze miasta oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej.

W obchodach uczestniczyła także delegacja z miasta partnerskiego Steglitz-Zehlendorf w osobach: Michael Karnetzki – p.o. Burmistrza Rady Dzielnicy do spraw Nieruchomości i Ruchu Drogowego; Kerstin Breidenbach – Przewodnicząca Związku Miast Partnerskich Steglitz-Zehlendorf, a także Heiz-Joachim Elbe – Członek Zarządu Związku Miast Partnerskich.

 

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych gości przez panią Burmistrz Lillę Stefanek i prezesa TPP Rafała Pastwę. W arkana Regionalizmu wprowadził nas Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


Następnie uroczyście wręczono nagrody w konkursach organizowanych przez CKPiT i TPP w ramach projektu Kultywowanie tradycji i obrzędów w Gminie Poniatowa.

Konkurs plastyczny „Tradycje i obrzędy mojego regionu"

Udział w konkursie zgłosiły Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Poniatowa, łącznie do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas I-VI. Jury w składzie: Teresa Kramek, Monika Szymczyk, Rafał Pastwa

Biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny: inwencja twórcza i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i jakość wykonania pracy, oryginalność oraz stopień trudności wykonania wyłoniło trzy prace zwycięskie. Nagrodzone prace wykonali:

1. Aleksandra Muszyńska, kl. 3 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, op. Elżbieta Taciak

2. Bartosz Bednarz, kl. 3 ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, op. Anna Kosno

3. Gabriela Kozińska, kl. 4 ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, op. Anna Woźniak.

XI Konkurs wiedzy o Regionalizmie

Do II etapu konkursu w dniu 13.06.2012 r. przystąpiło 12 uczniów ze Szkół Podstawowych Gminy Poniatowa. Jury w składzie: Maria Wanda Kryk, Teresa Kramek, Izabela Jeziorska

Wyłoniono trzech zwycięzców:

1. Aneta Mastalerz, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, op. Jolanta Radomska - 19,5 pkt

2. Mateusz Pisula, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, op. Bożena Chyła - 18,5 pkt

3. Adrianna Cięszczyk, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, op. Jolanta Radomska - 17,5 pkt

Obchody podwójnego Jubileuszu stanowiły znakomitą okazję do wyróżnienia zasłużonych mieszkańców Poniatowej, którzy przez dziesiątki lat brali udział w tworzeniu historii naszej małej ojczyzny. Odznaczenia otrzymali byli i obecni członkowie Zarządu TPP. W imieniu Prezydenta pana Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczyła pani Burmistrz Lilla Stefanek.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali:

1. Pani Maria Wanda Kryk

2. Pan Wiesław Ptak

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

1. Pan Piotr Adam Kowalski

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. Pani Teresa Kramek

2. Pani Małgorzata Ewa Woźniak

 

MEDALEM BRĄZOWYM  ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. Pan Rafał Andrzej Pastwa

Historię Poniatowej zaprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Poniatowej, którzy pod opieką pani Izabeli Walczak, przeprowadzili nas przez 50 lat dziejów naszego miasta wplatając w nią wątki z historii Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej. Oprawę muzyczną przygotował pan Tomasz Walczak.

Po występie licealistów przyszedł czas na dalsze odznaczenie osób zasłużonych dla Poniatowej.

Decyzją Kapituły medalu Zasłużony dla Poniatowej uhonorowani zostali:

Pan Andrzej Bednarczyk, Pani Maria Cur, Pani Krystyna Czuryszkiewicz, Pani Maryla Kania, Pani Renata Kilian, Pan Piotr Kowalski, Pani Teresa Kramek, Pani Maria Wanda Kryk, Pan Ryszard Kuchta, Państwo Janina i Wiesław Wójcikowie, PPHU Malec sp. j., PAWTRANS Holding Sp. z o.o.

 

  

Dyplomami Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego zostali uhonorowani działacze Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana dyplomy wręczał Dyrektor WOK dr Artur Sępoch, a w imieniu pani Wojewody Lubelskiego Prof. Jolanty Szołno-Koguc Prezes TPP Rafał Pastwa.

Dyplomy Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali:

Marta Bigos, Jadwiga Kisielewska, Zofia Libicka-Peroń i Teresa Roziewicz

Dyplomy Wojewody Lubelskiego otrzymali:

Zbigniew Małecki, Zbigniew Małyska, Elżbieta Olszowa i Jacek Olewiński

Następnie w klimat sielskości wprowadził uczestników imprezy występ Kapeli Ludowej z Poniatowej, która swoją muzyką nawiązującą do tradycji naszego regionu, wzbudziła zachwyt zgromadzonej publiczności. Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej na zakończenie występu zachęcała zebranych do kibicowania naszym piłkarzom wykonując własne wydanie hitu Koko Euro Spoko.

Podczas imprezy można było spróbować regionalnych dań przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Poniatowej Wsi. Miejscowe „Bociany" cieszyły się dużą popularnością.

Na zakończenie uroczystości organizowanych 16 czerwca odbył się konkurs „Puszczania wianków” przy zalewie miejskim w Poniatowej. Obrzęd ten nawiązujący do tradycji Nocy Świętojańskiej, już od paru lat integruje mieszkańców Poniatowej. W tym roku zwyciężyła kompozycja pań ze Stowarzyszenia Amazonki. Drugie miejsce zdobył wianek Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali. Nasz wianek uwity przez panie z Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zdobył trzecie miejsce.

 

 

Podczas imprezy otrzymaliśmy wiele ciepłych słów i gratulacji z racji obchodów 25-lecia TPP. Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy i obiecujemy dalszą pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Listy gratulacyjne i adresy z okazji 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej otrzymane w dniu 16 czerwca 2012 roku.

 

Z okazji Jubileuszów TPP wydało Przegląd Regionalny i Plan miasta Poniatowa 2012.

       

Składamy podziękowania Przedsiębiorcom z Poniatowej - sponsorom naszego przedsięwzięcia.

Szczególnie dziękujemy firmom: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej

Wentworth Tech Sp. z o.o.

Waldemar Kotłowski

 

Imprezę przygotowało Centrum Kultury Promocji i Turystyki i Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej.

zdjęcia © Ryszard Bednarz, Paweł Cebrykow, Wojciech Tyluś, Krzysztof Brzeziński

opracowanie Rafał Pastwa

w górę

 

 

Copyright © 2012 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej