AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 DZIAŁALNOŚĆ i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
 
 

 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:

  • Promocję miasta i gminy Poniatowa.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Poniatowej oraz zapoznanie z nią społeczeństwa.
  • Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów historycznych oraz informacji o życiu mieszkańców miasta i gminy.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej (Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku).
  • Udział w społecznym ruchu kulturalnym, współpraca z instytucjami i placówkami kulturalnymi oraz kościelnymi.
  • Współprace z władzami administracyjnymi i organizacjami samorządowymi w realizacji celów i zadań Towarzystwa.
  • Współprace i wymianę doświadczeń z podobnymi Towarzystwami regionalnymi działającymi w województwie i kraju.
  • Gromadzenie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa

 

 Sprawozdania z działalności TPP (2019-2023)

 Sprawozdania z działalności TPP (2010-2019)

 

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej