AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 << INAUGURACJA PONIATOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 

Poniatowski Uniwersytet Trzeciego Wieku już działa

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu Benjamin Franklin

 

Data 4 listopada 2010 roku przejdzie do historii Poniatowej jako początek działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tego właśnie dnia w Kawiarni Klubowej  Centrum Kultury Promocji i Turystyki miała miejsce uroczysta inauguracja zajęć w Poniatowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr Małgorzata Stanowska, członek Zarządu Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej O/Lublin dr Zofia Zaorska, Burmistrz Poniatowej Lilla Stefanek, proboszcz parafii Poniatowa ksiądz kanonik dr Piotr Krzysztof Petryk, kierownik filii LUTW w Opolu Lubelskim Marek Plis oraz przedstawicielka Rady Słuchaczy Teodozja Iskra, dyrektorzy szkół podstawowych Renata Kilian i Grażyna Wójcik, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Edwin Kaczmarski, dyrektor CKPiT Małgorzata Piskor, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Adam Popiołek, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Jan Wójcik.

Uroczystość otworzył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej Rafał Pastwa przybliżając zebranym ideę utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie kierownik PUTW Maria Wanda Kryk powitała przybyłych i przedstawiła pokrótce program uniwersytetu. Później padło jeszcze dużo ciepłych słów skierowanych do przyszłych studentów przez panią Burmistrz Lillę Stefanek, panią Kierownik LUTW Małgorzatę Stanowską, pana Kierownika filii w Opolu Lubelskim Marka Plisa oraz księdza proboszcza Piotra Petryka. Wszyscy w swoich wypowiedziach wyrażali radość z powstania uniwersytetu oraz podkreślali potrzebę aktualizowania swojej wiedzy przez seniorów. Duże znaczenie ma fakt włączania osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by mogli zachować i zwiększyć swoją sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

   

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na rozdanie pierwszych indeksów. Kierownik LUTW Małgorzata Stanowska wraz z kierownikiem filii w Poniatowej Marią Wandą Kryk uroczyście wręczyły 24 indeksy i legitymacje studenckie. Wszyscy pogratulowali już pełnoprawnym studentom i życzyli przyszłym słuchaczom, aby uzyskana wiedza, nowe kwalifikacje  i umiejętności pozwoliły  śmielej poruszać się w silnie zinformatyzowanym świecie, brać czynny udział w życiu społecznym, budować nowy autorytet wśród wnuków, rodziny oraz w gronie przyjaciół.

Następnie panie Zofia Zaorska i Małgorzata Stanowska wspólnie wygłosiły wykład inauguracyjny. Zapoznały słuchaczy z historią Uniwersytetów Trzeciego Wieku w świecie i w Polsce. Omówiły cele i zadania tego typu uczelni oraz powstanie i działalność Lubelskiego Uniwersytetu.

  

Na zakończenie przy ciastku i kawie omówiony został plan zajęć i spotkań słuchaczy Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Maria Wanda Kryk

Galeria z Inauguracji Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 

w górę

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej