AKTUALNOŒCISTATUTHISTORIAZARZĽDCZŁONKOWIEDZIAŁALNOŒĆBIBLIOTECZKAREGIONALIZMGALERIEPASJE - HOBBYARCHIWUM

 
 << REGIONALIZM
 

Oczekując na kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II (27 kwietnia) przypominamy wizytę Papieża w Lublinie podczas III pielgrzymki do Ojczyzny.

W drugim dniu trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny 9 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Lublin. Program wizyty przedstawiał się następująco:

 9:15 – przylot na Majdanek,

 9:20 – przejazd do Mauzoleum,

 9:30 – modlitwa,

 9:45 – wyjazd z Majdanka,

 10:00 – przyjazd do Katedry,

 10:30 – przyjazd na KUL,

 10:45 – spotkanie z naukowcami,

 11:45 – przejście z auli na dziedziniec,

 11:50 – spotkanie ze studentami i pracownikami,

 12:50 – przejście do rektoratu,

 13:00 – obiad i odpoczynek,

 15:15 – wyjazd na Czuby,

 15:45 – przyjazd do zakrystii na placu (Czuby), poświęcenie dzwonów,

 16:00 – święcenia kapłańskie – celebra główna,

 18:45 – kolacja,

 19:20 – odlot z Majdanka do Tarnowa.

Pobyt w Lublinie Ojciec Święty rozpoczął o godzinie 9:15 od wizyty na Majdanku. Po cichej modlitwie odbył rozmowę z wieloletnią więźniarką – Wandą Ossowską, a następnie przejechał drogę w szpalerze siedmiuset byłych więźniów Majdanka ubranych w obozowe pasiaki. W drodze do KUL odwiedził Katedrę. W tym miejscu modlił się często jako ks. doc. dr hab. Karol Wojtyła – wykładowca etyki od roku 1954 w KUL, a następnie jako kierownik katedry etyki lubelskiej Alma Mater.

Dopiero podczas III pielgrzymki do Ojczyzny mógł Ojciec Święty Jan Paweł II spotkać się ze społecznością uniwersytecką KUL-u. Przemawiał do sześciuset przedstawicieli świata nauki z całego kraju. Po błyskotliwym i głębokim wykładzie o człowieku poszukującym prawdy witał się osobiście z uczestnikami spotkania. Na dziedzińcu (obecnie znajduje się tu pomnik pozostających w uścisku Papieża Wojtyły i Prymasa Wyszyńskiego) Papież wreszcie spotyka się ze studentami i pracownikami uniwersyteckimi. „Nareszcie jesteś“ – mówi rektor, a potem po liturgii słowa chór śpiewa „Sto lat“ i „Zostań z nami“ oraz papieskie „Na KUL-u szukałem odmłodzenia“. Po obiedzie i krótkim odpoczynku nastąpił wyjazd na Czuby, gdzie odbyła się Msza Święta trwająca trzy godziny (Eucharystia i święcenia). Ojciec Święty poświęcił dzwony ufundowane przez parafian w nowo wybudowanym kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny.

Nazwałem Was przyjaciółmi“ –  od tych słów rozpoczął Papież swoją Homilię. Kieruje ją do wszystkich pielgrzymów, w tym do pięćdziesięciu neoprezbiterów z całej Polski, którzy w tym dniu otrzymali sakrament kapłaństwa. Zwracając się do nich Papież mówił: „Macie służyć godności człowieka, jego wyzwoleniu, macie dźwigać z upadków, z kryzysów ludzi środowiska, być świadectwem tej właśnie miłości, która jest w Chrystusie, która jest z Chrystusa“. W tym miejscu wspomniał postaci księży męczenników jako wzory do naśladowania. Pod koniec mszy zaczął padać rzęsisty deszcz. Milion uczestników spotkania rozchodziło się w strugach deszczu, przemoczeni, ale bardzo szczęśliwi wracali do domów.

Ojciec Święty wraz ze swoim przyjacielem kardynałem Franciszkiem Macharskim zjadł na plebanii kolację przygotowaną przez siostry Betanki. Po pożegnaniu Ojciec Święty odleciał do Tarnowa.

Materialnym śladem wizyty papieskiej w Lublinie pozostały: Krzyż, który stoi do dziś na Czubach, nowa szkoła na Czubach oraz jedna z ulic noszą imię Ojca Świętego Jana Pawła II. W Katedrze natomiast jest płaskorzeźba przedstawiająca Papieża z tekstem błogosławieństwa: „Niech Pan Bóg błogosławi parafii katedralnej w Lublinie, z którą wiąże mnie tyle lat pamięci, modlitwy na tym miejscu w okresie moich dojazdów do Katolickiego Uniwersytetu. Ze wzruszeniem tu wracam. Ze wzruszeniem przypominam też wszystko, cośmy tu wspólnie przeżyli. Milenium przed katedrą odprawione. Niech Bóg Wam błogosławi wszystkim“. Odsłonięcia tablicy dokonał 1 lipca 1990 r. biskup Bolesław Pylak.

19 kwietnia 1997 r.  Rada Miasta podjęła ustawę o przyznaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela miasta Lublina.

Uniwersytet Katolicki w Lublinie wybił pamiątkowy medal z okazji tej wizyty. Fakt, że Profesor KUL został wybrany na Stolicę Piotrową stanowi dowód dumy, ale i wielkie zobowiązanie. Żeby mu sprostać uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 25 czerwca 1982 r. powołano Instytut Jana Pawła II – Międzynarodowy Ośrodek naukowy, dydaktyczny, którego przedmiotem działalności jest studium myśli i dzieła Papieża Jana Pawła II oraz budowanie wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa.

Cały kraj, w tym nasz region lubelski przygotowuje się do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII. Aby uhonorować Papieża mieszkańcy miast i wsi w różnorodny sposób chcą się przygotować do tego wielkiego wydarzenia.

W Lublinie jest propozycja, aby powstał turystyczny „Szlak“ – „Lubelski Szlak Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II“, który obejmie: Dworzec Główny, Poczekajkę, obóz Majdanek, Czuby, Archikatedrę, Bazylikę Dominikanów i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W związku z tym czeka nas wiele pomysłów do zrealizowania przez szkoły oraz liczne organizacje społeczne i wiernych parafian, właczając w to wyjazd mieszkańców z Poniatowej do Watykanu. Liczymy na szczególne włączenie się młodzieży w te przedsięwzięcia, bowiem Jan Paweł II z wielką miłością mówił o ludziach młodych: „Wy jesteście, Młodzi, młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny, całej ludzkości – również i młodością Kościoła“.

Z myślą również o najmłodszym pokoleniu opisujemy wizytę Jana Pawła II w Lublinie w czasie III Pielgrzymki do Ojczyzny, aby młodzież mogła poznać związki Karola Wojtyły z naszym regionem – Lubelszczyzną.

 Halina Pastwa

 

w górę

 

 

Copyright © 2010 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej