Inauguracja VIII roku Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12 października 2017 r., rozpoczął się VIII rok akademicki Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie otworzyła Pani Kierownik PUTW Elżbieta Olszowa. Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak przywitał wszystkich słuchaczy i organizatorów, wręczył indeksy nowym członkom oraz pogratulował motywacji do nauki. Inauguracji towarzyszyło odśpiewanie hymnu Gaudeamus igitur.

Na uroczystość przybyli Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Prezes Zarządu TPP Pan Rafał Pastwa, proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej Ks. dr Piotr Petryk oraz Prezes Zarządu Spółki GPGK Poniatowa Pan Dariusz Wojdat.

Wykład inauguracyjny pt. „Wisła - dzika rzeka. Dziedzictwo przyrodnicze doliny Wisły” wygłosiła Kierownik Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Pani Joanna Szkuat.

 

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


fot. R. Pastwa

Copyright © 2017 Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej

autor rap